Doelgroepen

Career Services richt zich op vier doelgroepen: studenten, opleidingen en alumni van de faculteit en potentiële werkgevers voor School for Business and Economics (SBE) afstudeerders. Hieronder een beknopt overzicht van activiteiten per doelgroep: 

SBE Studenten
CS levert loopbaan gerelateerde diensten voor alle studenten in de bekostigde bachelor en masteropleidingen van SBE, tot één jaar na afstuderen. Dit betreft jaarlijks in totaal ongeveer 5000 studenten en recent afgestudeerden.

Opleidingen
CS ondersteunt de opleidingen in het leggen van contacten, die de link van theorie naar praktijk verstevigen, en levert relevante informatie aan. Het aanbod van CS wordt afgestemd met de opleidingsdirecteuren en –coördinatoren, en er worden op verzoek maatwerk activiteiten ontwikkeld.

Alumni
SBE heeft ongeveer 23.000 alumni. De faculteit investeert in het opbouwen en onderhouden van een goede band met haar alumni. Het alumnibeleid van SBE concentreert zich op het opleidingsniveau, en is ondergebracht bij CS. CS heeft een coördinerende en initiërende rol bij het tot uitvoer brengen van het SBE Alumni Beleid, dat in 2013 is vastgesteld en bij de Raden van Advies.

Werkgevers
CS is een aanspreekpunt voor werkgevers die in contact willen komen met studenten of wetenschappelijk personeel, hetzij voor stages/vacatures, hetzij voor een bijdrage aan het curriculum middels een case of gastcollege. CS onderhoudt hiervoor een netwerk met recruitment contacten en hiring managers.