Stage of onderzoek in uw organisatie

Veel van onze studenten willen tijdens of aan het eind van hun studie graag stage lopen om praktijkervaring op te doen. Studenten kunnen zowel binnen hun bachelor- of master als buiten het programma stage lopen. Eén op de drie bachelorstudenten loopt stage en één op de vier masterstudenten.

De meeste bachelor studenten lopen stage in hun derde jaar tussen september en eind januari. Ook gedurende rest van het jaar zijn er studenten die een stage zoeken, afhankelijk van het programma en hun studiefase. Let op dat er voor niet-EU/EER studenten beperkingen gelden m.b.t. het doen van een stage die geen onderdeel is van de opleiding.

Soorten stages:
  • Meeloopstage
  • Project of onderzoek 
  • Afstudeeronderzoek en/of thesisstage 

Meeloopstage
Er zijn binnen de master programma’s verschillende mogelijkheden voor een meeloopstage van korte of langere duur (2-6 maanden). De duur wordt in onderling overleg bepaald. De stage wordt afgesloten met een stageverslag. 

Project of onderzoek
De bachelor opleiding vereist voor stage een omvang van 12 EC, 336 uur. Voor goedkeuring moet de student zelfstandig (mee)werken aan een project of onderzoek. De student sluit de stage af met een stageverslag. 

Afstudeeronderzoek en/of thesisstage
In de meeste master programma’s is het mogelijk om een stage te koppelen aan de scriptie. De scriptie is dan het eindproduct. De student krijgt een scriptiebegeleider vanuit de universiteit. Er worden geen extra studiepunten gegeven voor de stage.

Enkele voorbeelden van stageopdrachten

Een student MSc in Finance deed een marktanalyse en onderzoek naar de impact van bepaalde factoren op die markt bij Jones Lang LaSalle; een ander stelde een business plan op voor het doen van M&A research bij Yuno Advisors. 

Van de MSc Strategy & Organization deed een student stage bij ABN AMRO - Innovation Centre, waar hij kon werken aan een eigen onderzoek over de condities waaronder een organisatie innovatie het best kan stimuleren. Hij kon naast de meer formele interviews juist door informele gesprekken met collega’s nog meer praktische informatie verkrijgen.

Op zoek naar een stagiair of student voor onderzoek of project?

Meld de vacature op onze vacaturebank.