Contact met de faculteit

Career Services is het platform voor ontmoeting tussen werkgevers en studenten en tussen werkgevers en wetenschappers. Enkele van de beschikbare mogelijkheden bij de School of Business and Economics zijn:

Samenwerkingsmogelijkheden met opleidingen

Om een goede aansluiting te hebben op de praktijk werken opleidingen op diverse manieren samen met het beroeps- en bedrijfsleven in hun vakgebied. Organisaties en bedrijven kunnen bij een opleiding betrokken zijn door bijvoorbeeld het inbrengen van cases of het geven van een gastcollege. Ook gaan studenten regelmatig op bedrijfsbezoek om te ervaren hoe de theorie uit hun opleiding in de praktijk wordt toegepast.

Daarnaast heeft elke opleiding een Raad van Advies, samengesteld uit alumni en vertegenwoordigers uit het beroepenveld. De faculteit ziet de Raden van Advies (RvA's) als middel voor opleidingen om systematisch hun onderwijs te toetsen aan de beroepseisen en wensen van het beroepenveld. Meer informatie: Raden van Advies.

Enkele voorbeelden van samenwerkingen zijn:

Business cases bij de MSc Marketing

Elk vak binnen MSc Marketing begint op de werkvloer van een bedrijf. “Onze studenten staan dus echt met hun poten in de klei.” Grote bedrijven presenteren de uitdagingen waar ze voor staan en vragen studenten mee te denken aan een oplossing. Cases van het afgelopen jaar waren onder meer van Microsoft Nederland, SuitSupply, Heineken, TUI Travel, Ogilvy, IAmsterdam, Alzheimer Lab, TNS Kantar FrieslandCampina, iProspect en Westwing/Rocket Internet.


Rabo Honours Programme in MSc Finance en MSc Business Administration/Financial Management

Dit Honours programme is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderzoekers in de Finance groep van de Vrije Universiteit Amsterdam en vooraanstaande professionele experts van de Rabobank. Deze mix geeft studenten een ideale exposure aan magnifiek academisch onderzoek en excellente professionele begeleiding.


Colloquium bij BSc Econometrie

Het colloquium heeft als doel bij studenten materiaal uit overige cursussen te introduceren, verduidelijken, verdiepen, en uit te breiden en hen te helpen bij het beter studeerbaar maken van de richting Econometrie. Career Services verzorgt daar een sessie over verwachtingen van werkgevers, met gastsprekers uit de richtingen Econometrics and Operational Research (met eerdere bijdragen van de Rabobank en Transavia).

Onderzoeksmogelijkheden via wetenschappelijke afdelingen en instituten

De wetenschappelijke afdelingen verzorgen het onderzoek van de faculteit. Zij hebben ieder een eigen vakgebied. Daarnaast participeert de faculteit in diverse instituten. Deze instituten zijn samenwerkingsverbanden op diverse onderzoeksgebieden tussen zowel afdelingen, faculteiten als universiteiten. Een overzicht van de afdelingen en onderzoeksinstituten en -centra vindt u op de facultaire website.

Een onderzoeksopdracht uitzetten via ABRI
Het Amsterdam Business Research Institute (ABRI) is het bedrijfskundige onderzoeksinstituut van de School of Business and Economics. Naast toponderwijs richt het instituut zich op hoogstaand academisch onderzoek naar een breed scala aan bedrijfskundige onderwerpen, waarin ook vaak wordt samengewerkt met publieke en private organisaties zoals ABN AMRO, Deloitte, KPMG, Continental AG en (regionale) overheden. ABRI is door de meest recente evaluatie van QANU beoordeeld als ‘zeer goed’ voor kwaliteit en relevantie en als ‘excellent’ voor levensvatbaarheid. Meer informatie vindt u op de website van ABRI, contactpersoon hiervoor is dhr N.M. Konijn

Wilt u voor een van deze opties in contact komen met een opleidingsdirectie of afdeling? Wij kunnen uw verzoek of voorstel daarvoor uitzetten bij de relevante afdeling of opleiding. N.B. Samenwerken met de faculteit is zeer in trek. Wij kunnen derhalve niet garanderen dat uw verzoek wordt gehonoreerd.